Trusted For Over 40 Years

Phần mềm LapLink và quyền riêng tư của bạn

 

LapLink thu thập thông tin cá nhân nào khi bạn truy cập trang web của chúng tôi?
Hầu như tất cả các trang web của LapLink Software Inc. đều có thể truy cập được mà không cần nhập thông tin cá nhân, ví dụ, để truy cập vào các trang web nhất định, ví dụ như hỗ trợ kỹ thuật hoặc tải xuống các phiên bản demo. Tuy nhiên, LapLink không thu thập bất kỳ thông tin nào mà bạn không biết.

Thông tin tiêu chuẩn được yêu cầu trong biểu mẫu trực tuyến bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email và (nếu có) tên của công ty. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu thêm thông tin, chẳng hạn như quy mô của công ty bạn hoặc cách bạn đã trải nghiệm sản phẩm của chúng tôi. Tuy nhiên, không phải tất cả thông tin mà chúng tôi yêu cầu là hoàn toàn cần thiết – câu hỏi không được đánh dấu là bắt buộc không thể trả lời được.

 

Điều gì sẽ xảy ra với thông tin mà LapLink thu thập?
Nếu bạn đăng ký một phần mềm demo miễn phí hoặc phiên bản đầy đủ của một Laplinkprodukts, thông tin cá nhân mà chúng tôi yêu cầu sẽ được đăng ký với một số tài khoản riêng. Thông tin được lưu trong hồ sơ của bạn sẽ không được chuyển tiếp đến bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào bên ngoài LapLink Software Inc. cũng như sẽ không được chia sẻ với các đối tác bán hàng hoặc phân phối được chỉ định của chúng tôi. Thông tin được yêu cầu trong quá trình mua hàng trực tuyến (giao dịch thương mại điện tử) được lưu trữ trên máy chủ bảo mật được điều hành bởi đối tác thương mại điện tử tương ứng, bao gồm thông tin cá nhân của bạn bao gồm tên, địa chỉ và số thẻ tín dụng được mã hóa.

Phần mềm Laplink Software, Inc. đôi khi sử dụng thông tin này để thông báo cho khách hàng về các phiên bản sản phẩm và dịch vụ mới.

 

Tại sao LapLink thu thập thông tin?
Thông tin được cung cấp giúp LapLink cải thiện các sản phẩm phần mềm của nó, làm cho các tùy chọn điều hướng trên trang web của chúng tôi dễ sử dụng và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất có thể tùy thuộc vào nhu cầu của bạn. Ngoài ra, đôi khi chúng tôi sử dụng thông tin này để thông báo cho bạn qua email hoặc thư về các phiên bản sản phẩm và dịch vụ. Chúng tôi cũng cho phép bạn nhận quảng cáo, quà tặng miễn phí hoặc ưu đãi đặc biệt thay mặt cho các đối tác phần mềm của chúng tôi theo thời gian, miễn là chúng tôi coi các mục này có liên quan hoặc hữu ích cho nhu cầu sản phẩm của bạn.

Trong mọi trường hợp, các địa chỉ email hoặc số điện thoại của khách hàng của chúng tôi sẽ được chuyển tiếp đến các cá nhân hoặc công ty bên ngoài LapLink Software Inc. hoặc chia sẻ với các đối tác bán hàng và phân phối được chỉ định của chúng tôi.

 

Các chính sách của công ty LapLink về an toàn người dùng là gì?
LapLink Software Inc. hiểu và tôn trọng mối quan ngại về quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi chú trọng đến chính sách công ty của chúng tôi liên quan đến sự an toàn của người dùng và do đó chúng tôi làm cho nó trở thành một phần không thể thiếu trong hướng dẫn của từng nhân viên. Việc truy cập vào cơ sở dữ liệu khách hàng được giới hạn cho những nhân viên của LapLink, những người cần truy cập dữ liệu này đặc biệt để thực hiện các hoạt động của họ. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp này, quyền truy cập của người lao động vào cơ sở dữ liệu được bảo vệ bằng mật khẩu. Chúng tôi cũng kiểm tra bảo mật trên trang web của chúng tôi hàng quý và duy trì liên minh với các công ty khác chuyên về bảo mật Web.

Bản thân LapLink Software Inc. không xử lý bất kỳ giao dịch tài chính nào qua Internet và do đó không cần bất kỳ phần mềm mã hóa nào cho các giao dịch này. Thay vào đó, LapLink Software Inc. hợp tác với một công ty bên thứ ba hoạt động như một thực thể đáng tin cậy và trung gian để xử lý tất cả giao dịch mua hàng trực tuyến (giao dịch thương mại điện tử) với khách hàng của chúng tôi. Đối tác thương mại của chúng tôi quản lý tất cả các giao dịch này trên máy chủ bảo mật của riêng họ, mã hóa tất cả thông tin cá nhân của khách hàng tại thời điểm đơn hàng được giao. Để biết thêm thông tin cho các đối tác kinh doanh của chúng tôi, cũng như việc quản lý thông tin cá nhân của họ trong khuôn khổ giao dịch thương mại điện tử, vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của các đối tác tương ứng.

 

Tôi có tùy chọn “chọn không tham gia” (Hủy đăng ký từ email của LapLink) không?
Bạn không muốn email hoặc thư từ chúng tôi? Chủ tài khoản có tùy chọn từ chối, tức là việc hủy email và email thông báo về các ưu đãi và tin tức sản phẩm. Phần cấu hình giao tiếp trong tài khoản hỗ trợ LapLink của bạn bao gồm các tùy chọn đặt hàng và hủy đăng ký tin tức và thông tin sản phẩm.

Chủ tài khoản muốn hủy đăng ký nhận email hoặc thư từ đối tác của chúng tôi có thể chọn theo ba cách:

Đăng nhập vào tài khoản hỗ trợ LapLink của bạn. Sau đó, trong phần cấu hình giao tiếp, hãy tắt tùy chọn để nhận phiếu mua hàng từ bên thứ ba.
Nhấp vào opt-out / Abbestell-Link, có thể được tìm thấy trong email quảng cáo tương ứng.
Vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng thư rằng bạn không muốn nhận thêm bất kỳ khuyến mại nào nữa. Để được xử lý càng sớm càng tốt, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp địa chỉ đầu tiên và địa chỉ sau, cũng như địa chỉ email nếu cần. Vui lòng gửi thư này tới:
Laplink Software Inc.
10500 NE 8th St., Suite 1776
Bellevue, WA 98004
USA
Điện thoại: +1 425.952.6000
Số fax: +1 425.952.6002
Nếu bên thứ ba thu thập thông tin thống kê về khách truy cập trên các trang web LapLink nhất định, chúng tôi sẽ chỉ rõ thông tin đó trên các trang web tương ứng. Những đề xuất này sẽ giúp khách truy cập quyết định có sử dụng các dịch vụ liên quan đến bên thứ ba hay không.

 

Làm cách nào để cập nhật hồ sơ tài khoản hỗ trợ LapLink của tôi?
Với các tùy chọn tập trung và thuận tiện trong tài khoản hỗ trợ LapLink, bạn có thể đăng ký sản phẩm LapLink, bắt đầu hoặc tiếp tục trao đổi thư từ với các yêu cầu hỗ trợ và dịch vụ, và đặt hàng và hủy đăng ký các tùy chọn để tái xuất bản sản phẩm và ưu đãi đặc biệt.

 

Khi bạn đã đăng ký với chúng tôi bằng tài khoản, bạn có thể thay đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ tài khoản của mình bất cứ lúc nào khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi trong hồ sơ Tùy chọn hỗ trợ của tôi của LapLink.

 

Việc miễn trách nhiệm LapLink là gì?
Việc tiết lộ thông tin cá nhân chỉ được thực hiện nếu được luật pháp hoặc lòng tin của LapLink yêu cầu, tuân thủ các quy định pháp lý hoặc điều chỉnh tạm thời cho một quy trình pháp lý được sử dụng trên trang web của chúng tôi.

 

Điều gì sẽ xảy ra nếu LapLink thay đổi chính sách bảo mật của nó?
Chúng tôi sử dụng thông tin theo chính sách bảo mật theo đó thông tin này được thu thập.

LapLink có thể thay đổi chính sách bảo mật riêng của mình đối với quyền riêng tư của khách hàng. Tuy nhiên, bất kỳ thay đổi nào được thực hiện sẽ được công bố trên trang web này để liên tục thông báo cho khách hàng về thông tin nào được thu thập và trong những trường hợp thông tin được tiết lộ. Nếu LapLink muốn thu thập thông tin nhận dạng cá nhân theo bất kỳ cách nào khác, hoặc như cách thức thu thập dữ liệu, khách hàng sẽ được thông báo về sự khác biệt này qua email. Nếu không, khách truy cập vào trang web LapLink Software Inc. sẽ chọn sử dụng thông tin khách truy cập LapLink theo cách khác, thay vì phương pháp thu thập được chỉ định trong bộ sưu tập (bao gồm mọi thông tin bạn muốn không sử dụng).

 

Làm thế nào để sử dụng LapLink “Cookies”?
Cookie tương tự như thẻ nhận dạng điện tử của mỗi khách truy cập khi truy cập các trang Web. Nếu bạn truy cập vào trang web của LapLink Software Inc., máy chủ Web của chúng tôi sẽ lưu trữ một bộ mã nhỏ trên ổ cứng của bạn. Mục đích duy nhất của cookie này là nhận ra bạn là khách truy cập khi bạn quay lại cùng một trang web. Cookie không phải là một chương trình, nó không thể khởi động, chạy hoặc hoàn thành bất kỳ thao tác nào trên máy tính.

Bạn được hưởng lợi từ cookie này vì chúng tôi tự động nhận ra bạn là khách truy cập khi bạn quay lại cùng một trang web và do đó cung cấp thông tin và phiếu mua hàng cho bạn dựa trên các giao dịch dựa trên web trước đó của bạn. Có thể

Theo nghĩa này, cookie thường giúp chúng tôi hiểu được sở thích và kiểu duyệt của khách truy cập trong quá trình tìm kiếm sản phẩm và điều đó có nghĩa là LapLink có thể liên tục cải thiện trang web của họ cho khách hàng của họ.

 

Tôi có thể liên lạc với LapLink bằng cách nào?
Chúng tôi mời bạn liên hệ với chúng tôi bằng văn bản, qua điện thoại hoặc qua email nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về chính sách bảo mật của chúng tôi dành cho khách hàng:

 

  •    Laplink Software Inc.
  •    10500 NE 8th St., Suite 1776
  •    Bellevue, WA 98004
  •    USA
  •    Điện thoại: 425.952.6000
  •    Số fax: 425.952.6002

 

Còn email bạn gửi tới LapLink thì sao?
Với các liên kết email được đặt trên trang này và các trang web khác trên trang web LapLink, chúng tôi cung cấp cho bạn liên hệ với các câu hỏi và nhận xét của bạn.

Chúng tôi đọc tất cả các câu hỏi và ý kiến nhận được và mong muốn cung cấp cho bạn một câu trả lời ngay lập tức. Ngoài việc trả lời các câu hỏi của bạn, chúng tôi lưu trữ email của khách hàng trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi và tham khảo ý kiến nó để cải thiện trang web của chúng tôi và chất lượng sản phẩm phần mềm của chúng tôi. Thỉnh thoảng, email của khách hàng sẽ bị xóa ngay lập tức sau khi đọc từ chúng tôi. Trong mọi trường hợp, tuy nhiên, email của khách hàng và nội dung của họ nhận được bởi LapLink sẽ không bao giờ được chuyển tiếp cho bên thứ ba mà không có sự cho phép rõ ràng của khách hàng.

 

Cần giúp đỡ?