Terms and Conditions

คำแถลงการณ์ทางกฎหมาย

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นี้
ขอบคุณที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เมื่อเข้าถึงหรือใช้พื้นที่ใด ๆ ของเว็บไซต์ของเรา (www.laplink.com และเว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ดำเนินการโดย Laplink Software Inc. ) คุณจะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่างรวมทั้งข้อกำหนดในการยอมรับของเรา ใช้นโยบายและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้คุณจะไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้ได้ เรามีสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการเมื่อใดก็ได้โดยการโพสต์ข้อกำหนดในการให้บริการใหม่ในหน้านี้

 

การอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์นี้
หลายส่วนของเว็บไซต์นี้สามารถดูและใช้งานสาธารณะได้ คุณต้องลงทะเบียนหรือเข้าทำข้อตกลงแยกต่างหากกับ Laplink Software Inc. เพื่อเข้าถึงส่วนอื่น ๆ ของเว็บไซต์นี้ นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของเราและคำแถลงความเป็นส่วนตัวของเรารวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบอนุญาตหรือข้อตกลงอื่นใดที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา Laplink Software Inc. อนุญาตให้คุณอนุญาต ดำเนินการดังต่อไปนี้: (i) ดูและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ส่วนต่างๆของเว็บไซต์นี้ที่เราอนุญาตให้คุณเข้าถึง (ii) ทำสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับสมบูรณ์ฉบับที่สมบูรณ์และ / หรือฉบับสมบูรณ์ฉบับที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของหน้าใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ที่เราอนุญาตให้คุณเข้าถึงโดยคุณจะต้องเก็บรักษาประกาศนียบัตรด้านลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและประกาศสิทธิอื่น ๆ ทั้งหมดที่คุณใช้อยู่ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจส่วนบุคคลหรือภายในเท่านั้นและไม่เผยแพร่หรือตีพิมพ์ซ้ำ (iii) รับผลิตภัณฑ์ของเราและลงทะเบียนใช้บริการของเราโดยจะต้องชำระค่าบริการและข้อตกลงในการใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงใบอนุญาตหรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านั้น และ (iv) ใช้รายการที่ติดต่อและลิงก์อีเมลที่คุณได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเพื่อโต้ตอบกับ Laplink Software Inc. ด้วยวิธีการที่ไม่ละเมิดนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของเรา การใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้เป็นสิ่งต้องห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Laplink Software Inc.

 

ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและสิทธิในทรัพย์สินอื่น ๆ
เว็บไซต์นี้มีข้อความข้อมูลซอฟต์แวร์ภาพกราฟฟิควิดีโอเพลงเสียงและข้อมูลอื่น ๆ และเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของรัฐแห่งชาติและระหว่างประเทศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าความลับทางการค้าและสิทธิในทรัพย์สินอื่น ๆ เว้นเสียแต่ว่าจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นเนื้อหาทั้งหมดนี้เป็นทรัพย์สินของ Laplink Software Inc. และ / หรือผู้ให้อนุญาตหรือ บริษัท ในเครือและ Laplink Software Inc. และผู้ให้อนุญาตและ บริษัท ในเครือสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์นี้รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะ สิทธิ์ในการคัดลอกแจกจ่ายแจกจ่ายแก้ไขลบและสร้างผลงานลอกเลียนแบบของมัน

 

ลิขสิทธิ์© Laplink Software Inc. สงวนลิขสิทธิ์ Laplink, โลโก้ Laplink, Connect Your World, ผู้ให้บริการ Laplink, Laplink Controller, Laplink Everywhere, Laplink FTP, Laplink Gold, Laplink V, FileMover, FileSender, ‘Free Transfer Assistance’, PCmover, PCsync, PDAsync, Secure VNC, ShareDirect, SmartXchange, Switch&Sync, และ SpeedSync เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Laplink Software, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ / หรือประเทศอื่น ๆ เครื่องหมายการค้าชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อ บริษัท และโลโก้ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง คุณต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเหล่านั้นก่อนที่จะคัดลอกหรือใช้เครื่องหมายการค้าชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อ บริษัท หรือโลโก้ของพวกเขา SpeedSync ได้รับการคุ้มครองโดย U.S. Patent No. 5,446,888 และเอกสารอื่น ๆ

 

การเชื่อมโยงการเฟรมและเมตาแท็ก
คุณสามารถเชื่อมโยงอ้างอิงกับหน้าใดก็ได้ที่สามารถเข้าถึงได้ในเว็บไซต์นี้ซึ่งไม่ได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่านซึ่งอาจมีการตรวจสอบและยกเลิกโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อใดก็ได้และไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ โปรดทราบว่าเราปรับปรุงและแก้ไขเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าแต่ละหน้าซึ่งคุณอาจมีลิงก์จะยังคงมีอยู่หรือเนื้อหาจะยังคงเหมือนเดิม

 

คุณไม่สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเราด้วยวิธีใด ๆ ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่าเว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ ของคุณถูกสร้างขึ้นหรือใช้งานหรือนำเสนอโดยคุณหรือบุคคลอื่นใดนอกจาก Laplink Software Inc. เว้นแต่คุณจะได้ลงนามในข้อ ข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหากกับเราอนุญาตให้คุณทำเช่นนั้นคุณไม่สามารถจัดเฟรมหรือแสดงส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ของเราหรือเนื้อหาใด ๆ ของเนื้อหาของเว็บไซต์ของคุณหรือคุณไม่สามารถวางข้อความหรือเนื้อหาอื่น ๆ บนเว็บไซต์ของคุณที่ระบุหรืออนุมานได้ว่ามี ความเกี่ยวข้องระหว่างคุณกับ Laplink Software Inc.

 

คุณไม่สามารถใช้ชื่อทางการค้าเครื่องหมายการค้าหรือเนื้อหาใด ๆ ที่เป็นต้นฉบับของเว็บไซต์ของ Laplink Software Inc. ได้เป็นเมตาแท็กในเว็บไซต์ของคุณเองเว้นแต่ว่าเราได้ให้ใบอนุญาตแก่คุณโดยชัดแจ้งให้คุณทำเช่นนั้น

 

การสื่อสารและการส่งผ่านทางเว็บไซต์นี้
เมื่อใดก็ตามที่คุณสื่อสารกับ Laplink Software Inc. หรือผู้อื่นที่ใช้เว็บไซต์นี้รวมทั้งลิงก์อีเมลการสื่อสารของคุณจะไม่เป็นความลับ Laplink Software Inc. มีอิสระที่จะใช้การส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมดที่มีอยู่ในการสื่อสารของคุณในลักษณะใด ๆ ที่สอดคล้องกับแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวของเรารวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรวมคำแนะนำของคุณลงในผลิตภัณฑ์และบริการของเราโดยไม่ต้องใช้เงินหรืออื่น ๆ ภาระผูกพันกับคุณ

 

บัญชีความปลอดภัยและรหัสผ่าน
หากผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่มีให้คุณในเว็บไซต์นี้กำหนดให้คุณต้องเปิดบัญชีคุณต้องดำเนินการขั้นตอนการลงทะเบียนโดยให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันสมบูรณ์และถูกต้องตามที่ระบุในแบบฟอร์มการลงทะเบียน คุณอาจถูกขอให้เลือกชื่อผู้ใช้และ / หรือรหัสผ่าน คุณมีความรับผิดชอบทั้งหมดในการรักษาความลับของรหัสผ่านและบัญชีของคุณ นอกจากนี้คุณมีส่วนรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ คุณยินยอมที่จะแจ้งให้ Laplink Software Inc. ทราบทันทีเกี่ยวกับการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ Laplink Software Inc. จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณโดยไม่คำนึงถึงความรู้ของคุณหรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตามคุณอาจต้องรับผิดต่อความสูญเสียที่เกิดจาก Laplink Software Inc. หรือบุคคลอื่นเนื่องจากบุคคลอื่นใช้บัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ คุณไม่สามารถใช้บัญชีของบุคคลอื่นได้ตลอดเวลาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัญชี

 

ข้อความและความคิดเห็นของบุคคลที่สาม
Laplink Software Inc. ไม่รับผิดชอบต่อความคิดเห็นคำแนะนำหรือแถลงการณ์ของบุคคลที่สามที่อาจมีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา

 

ไม่มีการรับประกัน
เว็บไซต์นี้และเนื้อหาจะได้รับการจัดหาให้แก่คุณตาม “ตามสภาพ” และ “ที่มีให้บริการ” LAPLINK SOFTWARE INC. และผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมหรือควบคุมดูแลกิจการคู่ค้าธุรกิจตัวแทนผู้จัดหาเนื้อหาของ บริษัท บุคคลที่สามผู้จัดหาและซัพพลายเออร์ (รวมถึง “บริษัท ในเครือ”) ไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ เว็บไซต์หรือเนื้อหาของไซต์และปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดเกี่ยวกับเว็บไซต์และเนื้อหานี้ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งโดยนัยหรือกฎหมายรวมทั้งโดยทางตัวอย่างและไม่ จำกัด การรับประกันความสามารถในการทำกำไรความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์เฉพาะความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของ เนื้อหาหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่มีอยู่ผ่านทางเว็บไซต์นี้ (ยกเว้นกรณีที่อาจมีการกำหนดไว้ในใบอนุญาตหรือข้อตกลงอื่นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านี้)

 

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน
ยกเว้นตามที่อาจได้รับการอนุญาตให้ใช้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือข้อตกลงอื่น ๆ ระหว่างคุณกับ LAPLINK SOFTWARE INC. ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการของ LAPLINK SOFTWARE ไม่ว่าจะเป็น LAPLINK SOFTWARE INC หรือ บริษัท ในเครือของ LAPLINK ใด ๆ จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดทางอ้อม หรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่จัดจำหน่ายหรือให้บริการผ่านเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะเป็นผลของข้อผิดพลาดการละเว้นการสูญเสียข้อมูลข้อบกพร่อง , ไวรัส, การหยุดชะงักหรือการล่าช้าในการดำเนินการหรือการส่งหรือสาเหตุอื่นใด ข้อจำกัดความรับผิดนี้จะใช้บังคับกับทฤษฎีทางกฎหมายซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลและแม้ว่าซอฟต์แวร์ LAPLINK SOFTWARE INC และ / หรือ บริษัท ในเครือจะได้รับทราบถึงโอกาสที่จะสูญเสียหรือสูญเสียความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

 

ในกรณีใด ๆ LAPLINK SOFTWARE INC. และของ บริษัท ในเครือไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณเกินกว่าที่เกิดขึ้นจากความเสียหายโดยตรงที่เกิดขึ้นจริงโดยคุณหรือประมาณ 1 เหรียญสหรัฐฯ

 

เขตอำนาจศาลบางแห่ง จำกัด การยกเว้นกรณีความเสียหายหรือข้อจำกัดความรับผิดดังนั้นข้อ จำกัด และข้อ จำกัด ด้านบนอาจไม่สามารถใช้ได้กับคุณ หากส่วนใดส่วนหนึ่งของการยกเว้นกรณีความเสียหายหรือข้อจำกัดความรับผิดที่กำหนดไว้ข้างต้นไม่สามารถใช้ได้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องข้อจำกัดความรับผิดตามกฎหมายของ LAPLINK SOFTWARE INC. และ บริษัท ในเครือจะ จำกัด อยู่ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

 

ข้อ จำกัด การส่งออกและการนำเข้า
เว็บไซต์นี้ควบคุมและดำเนินการโดย Laplink Software Inc. จากสำนักงานภายในประเทศสหรัฐอเมริกา Laplink Software Inc. ไม่รับรองว่าสินค้าบริการและวัสดุอื่น ๆ ผ่านทางเว็บไซต์นี้มีความเหมาะสมหรือพร้อมใช้งานในประเทศอื่น ๆ และการเข้าถึงพวกเขาจากประเทศที่มีเนื้อหาหรือการใช้ที่ผิดกฎหมายเป็นสิ่งต้องห้าม

 

ข้อกำหนดในการให้บริการอื่น ๆ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในหน้านี้ใช้โดยทั่วไปกับการเข้าใช้เว็บไซต์นี้และการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ข้อกำหนดและเงื่อนไขบางประการอาจมีการแก้ไขหรือแทนที่ด้วยประกาศทางกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งที่อยู่ในหน้าอื่น ๆ ของเว็บไซต์นี้หรือตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบอนุญาตหรือข้อตกลงอื่น ๆ ตามที่คุณได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา บทบัญญัติเฉพาะในคำบอกกล่าวใบอนุญาตหรือข้อตกลงใด ๆ ที่กล่าวถึงเรื่องเดียวกันกับข้อกำหนดในหน้านี้จะแทนที่ข้อกำหนดในหน้านี้

 

ไม่ล่าช้าหรือไม่สามารถดำเนินการใด ๆ หรือใช้สิทธิใด ๆ ที่ Laplink Software Inc. อาจดำเนินการหรือใช้งานตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือกฎหมายที่บังคับใช้จะเป็นการยกเว้นการกระทำหรือสิทธิดังกล่าวโดย Laplink Software Inc.