Terms and Conditions

Právní prohlášení

 

Podmínky používání tohoto webu
Děkujeme za návštěvu našeho webu. Přístupem nebo používáním všech oblastí našeho webu (www.laplink.com a všech souvisejících stránek a serverů provozovaných společností Laplink Software Inc.) jste vázáni níže uvedenými smluvními podmínkami a podmínkami našeho přijatelného Použijte zásady a zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách. Pokud nesouhlasíte s těmito smluvními podmínkami, nemáte přístup k tomuto webu ani jeho používání. Uchováváme si právo kdykoli upravovat tyto smluvní podmínky tím, že na této stránce přidáte nové smluvní podmínky.

 

Povolení používat tento web
Mnoho částí tohoto webu je k dispozici pro veřejné prohlížení a použití. Musíte se zaregistrovat nebo uzavřít samostatnou smlouvu se společností Laplink Software Inc., abyste získali přístup k dalším stránkám tohoto webu. V souladu s podmínkami uvedenými na této stránce, našimi zásadami přijatelného použití a naším prohlášením o ochraně osobních údajů a se všemi podmínkami jakékoli licence nebo jiné dohody, na základě které používáte naše produkty nebo služby, společnost Laplink Software Inc. proveďte následující: (i) prohlédněte a použijte pro zamýšlené účely ty části tohoto webu, k nimž jsme vám poskytli přístup; (ii) sestavit jednu úplnou, nezměněnou elektronickou kopii a / nebo jednu úplnou, nezměněnou papírovou kopii jakékoli stránky na tomto webovém serveru, k němuž jsme vám poskytli přístup, za předpokladu, že si ponecháte veškerá oznámení o autorských právech, ochranných známkách a jiných vlastnických právech a že používáte pouze pro osobní nebo interní obchodní účely a neposkytuje jej ani jej neposkytuje; (iii) získávat naše produkty a přihlašovat se k našim službám, s výhradou zaplacení všech příslušných poplatků a souhlasu s podmínkami jakékoli licenční smlouvy nebo jiné dohody související s těmito produkty a službami; a (iv) používat seznamy kontaktů a e-mailové odkazy, ke kterým jste získali přístup, abyste mohli spolupracovat se společností Laplink Software Inc. způsobem, který neporušuje naše zásady přijatelného použití. Jakékoli jiné použití tohoto webu nebo jeho obsahu je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti Laplink Software Inc.

 

Autorská práva, ochranné známky a další majetková práva
Tento web obsahuje text, data, software, fotografie, grafiku, videa, hudbu, zvuky a další informace a materiály, které jsou chráněny státem, národním a mezinárodním právem, které se týkají autorských práv, ochranných známek, obchodního tajemství a jiných majetkových práv. Pokud není uvedeno jinak, veškerý tento obsah je majetkem společnosti Laplink Software Inc. a / nebo jejích poskytovatelů licencí nebo přidružených společností a společnosti Laplink Software Inc. a jejích poskytovatelů licencí a poboček si vyhrazují veškerá práva týkající se obsahu tohoto webu včetně, , všechna práva na kopírování, zobrazování, distribuci, přenos, úpravu, odstranění a vytváření odvozených děl.

 

Copyright © Laplink Software Inc. Všechna práva vyhrazena. Laplink, logo Laplink, Připojení vašeho světa, Laplink Concierge, Laplink Controller, Laplink všude, Laplink FTP, Laplink Gold, Laplink V, FileMover, FileSender, Free Transfer Assistance, PCmover, PCsync, PDAsync, Secure VNC, ShareDirect, SmartXchange, Switch & Sync a SpeedSync jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Laplink Software, Inc. ve Spojených státech a / nebo jiných zemích. Ostatní ochranné známky, názvy produktů, názvy společností a loga, které se objevují na tomto webu, jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Před kopírováním nebo použitím svých ochranných známek, názvů produktů, firemních jmen nebo log, musíte získat oprávnění od těchto vlastníků. SpeedSync je popsán v patentu Spojených států č. 5,446,888 a dalších patentových spisech.

 

Propojení, rámování a značek meta
Odkazy na odkazy na libovolné veřejně přístupné stránky na tomto webu, které nejsou chráněny heslem, můžete kdykoli a z jakéhokoli důvodu provést a ukončit. Mějte na paměti, že neustále aktualizujeme a revidujeme náš web. Nemůžeme zaručit, že každá stránka, na kterou můžete poskytnout odkaz, zůstane dostupná nebo že její obsah zůstane stejný.

 

Nemůžete odkazovat na náš web žádným způsobem, který by mohl vést ostatní k domněnce, že náš web nebo jakýkoli jeho obsah byl vytvořen nebo je provozován nebo nabízen vám nebo jakoukoli jinou stranou než Laplink Software Inc. Pokud jste zadali Samostatná písemná dohoda s námi, která vám to dovoluje, nemusíte rámovat ani jinak zobrazovat jakoukoli část našeho webu nebo jakéhokoli jeho obsahu, ani umístit na váš web žádný text ani jiný obsah, který uvádí nebo naznačuje, že existuje jakákoli spolupráce mezi vámi a společností Laplink Software Inc.

 

Nesmíte používat žádné obchodní značky, ochranné známky nebo jakýkoli textový obsah našeho webu jako metatagery na vašem webovém serveru, pokud vám neudělíme licenci, která vám to výslovně dovoluje.

 

Komunikace a podání prostřednictvím tohoto webu
Kdykoli budete komunikovat s Laplink Software Inc. nebo jinými osobami, které používají tento web, včetně jeho e-mailových odkazů, vaše komunikace nejsou důvěrné. Společnost Laplink Software Inc. je oprávněna používat veškeré podání, náměty a zpětnou vazbu obsažené ve vaší komunikaci jakýmkoli způsobem, který je v souladu s naším prohlášením o ochraně osobních údajů, mimo jiné včetně zahrnutí vašich návrhů do našich nabídek produktů a služeb bez jakýchkoli finančních nebo jiných závazku vůči vám.

 

Účet, zabezpečení a heslo
Pokud některý z produktů nebo služeb, které máte k dispozici na této webové stránce, vyžaduje, abyste si otevřeli účet, musíte proces registrace provést tak, že nám poskytnete aktuální, úplné a přesné informace, jak je vyžadováno příslušným registračním formulářem. Můžete být vyzváni k výběru uživatelského jména a / nebo hesla. Jste plně odpovědní za zachování důvěrnosti vašeho hesla a účtu. Navíc jste zcela zodpovědní za veškeré aktivity, ke kterým dojde na vašem účtu. Souhlasíte s oznámením společnosti Laplink Software Inc. okamžitě o neoprávněném použití vašeho účtu nebo o jakémkoli dalším narušení bezpečnosti. Společnost Laplink Software Inc. nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu, kterou byste mohli utrpět v důsledku toho, že někdo jiný použije vaše heslo nebo účet, a to s vaší znalostí nebo bez ní. Mohli byste však být zodpovědní za škody způsobené společností Laplink Software Inc. nebo jiné straně kvůli tomu, že někdo jiný používá váš účet nebo heslo. Nesmíte nikdy používat účet jiného uživatele bez souhlasu držitele účtu.

 

Prohlášení a stanoviska třetích stran
Laplink Software Inc. nezodpovídá za názory, rady nebo prohlášení třetích stran, které mohou být obsaženy na našich webových stránkách.

 

Žádné záruky
TENTO WEBOVÁ STRÁNKA A JEJICH OBSAH JE POSKYTOVÁNÁ VÁM VE “JAK JSOU” A “JAK JSOU K DISPOZICI”. LAPLINK SOFTWARE INC. A JEJÍ ŘEDITELÉ, ÚŘEDNÍCI, ZAMĚSTNANCI, ŘÍDÍCÍ ALEBO OVĚŘOVACÍ SUBJEKTY, PARTNEŘI SPOLEČNOSTI, AGENTY, POSKYTOVATELÉ OBSAHU TŘETÍCH STRAN, POSKYTOVATELI LICENCÍ A DODAVATELÉ (SPOLEČNOST), NEPOSKYTUJTE ŽÁDNÉ ZÁVAZKY NEBO ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU O TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY NEBO JEJÍ OBSAH A ZMĚNUJÍ VŠECHNY ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY A JEJÍCH OBSAHŮ, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH, PŘEDPOKLÁDANÝCH NEBO ZÁKONNÝCH, VČETNĚ PŘÍKLADŮ NEBO OMEZENÍ, ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI OBSAH, NEBO DOSTUPNOST NEBO KVALITA JAKÝCHKOLIV PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB, KTERÉ JSOU K DISPOZICI NA TÍM WEBOVÉ STRÁNCE (S VÝJIMKOU, ŽE MŮŽE BÝT UVEDENY V JAKÉMKOLI LICENCE NEBO JINÉ SMLOUVĚ V SOUVISLOSTI S TĚmi PRODUKTY NEBO SLUŽBAMI).

 

Omezení odpovědnosti
S VÝJIMKOM, ŽE JSOU POSKYTOVÁNY V SAMOSTATNÉ PÍSEMNÉ LICENCI NEBO JINÉ DOHODĚ MEZI VÁM A LAPLINK SOFTWARE INC. OBSAHUJÍCÍCH PRODUKTY A SLUŽBY LAPLINK SOFTWARE INC., LAPLINK SOFTWARE INC. NEBO JAKÉKOLIV Z JEJÍCH SPOLEČNOSTÍ NEBUDOU ZODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, , NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO JINÉ ZTRÁTY NEBO ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO SOUVISEJÍCÍ S POUŽITÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY NEBO JAKÝCHKOLIV PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB DISTRIBUTÝCH NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE NEBO POSKYTOVANÉHO, A TO VYPLÝVAJÍCÍCH Z CHYBY, OMEZENÍ, ZTRÁTY DAT, VAD , VIRUSY, PŘERUŠENÍ NEBO ZPOŽDĚNÍ V PROVOZU NEBO PŘENOSU NEBO JINÉ DALŠÍ PŘÍČINY. TOTO OBMEDZENÍ ODPOVĚDNOSTI BUDE UPLATNĚNO ZE JINÝCH PRÁVNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ, NA KTERÉ SE VYPLÝVAJÍ SPOLEHLIVOST, A TO VŽDY, JE LAPLINK SOFTWARE INC. A / NEBO JEJÍ SUBJEKTY BYLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST ZTRÁTY NEBO ŠKODY, KTERÉ MAJÍ PŘÍSLUŠNÉ.

 

SPOLEČNOST LAPLINK SOFTWARE INC. A JEJÍ SPOLEČNOST SPOLEČNOSTI LAPLINK SOFTWARE INC. A JEJÍ SPOLEČNOST SPOLEČNOSTÍ NEPLATÍ VEŠKERÝCH NÁROKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z NEBO SOUVISEJÍCÍ S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM TOHOTO WEBOVÉ STRÁNKY PŘESUNUJÍCÍ ZÁVAZKU PŘÍMÉ ŠKODY, KTERÉ VÁM VYVÁŽILE VÁM NEBO US $10.

 

NĚKTERÉ JURISDIKCE OMEZUJÍ VYLOUČENÍ ŠKOD ALEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, JEJÍ VÝSLOVNÉ VYLOUČENÍ A OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT NA VÁS. POKUD JE JAKÁKOLIV ČÁST VYLOUČENÍ ODŠKODNĚNÍ ŠKOD ALEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI VYŠŠÍ UVEDENÉ V PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÉHO ZÁKONA, SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST LAPLINK SOFTWARE INC. A JEJÍ SUBJEKTY SPOLEČNOSTI JE OMEZENÁ V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM.

 

Omezení exportu a importu
Tento web je řízen a provozován firmou Laplink Software Inc. z jejích poboček v rámci Spojených států. Společnost Laplink Software Inc. nereprezentuje, že produkty, služby a další materiály dostupné prostřednictvím tohoto webu jsou vhodné nebo dostupné pro použití v jiných zemích a přístup k nim z těch zemí, kde je jejich obsah nebo použití nezákonné, je zakázáno.

 

Různé smluvní podmínky
Smluvní podmínky uvedené na této stránce se obecně vztahují k vašemu přístupu a používání tohoto webu a našich produktů a služeb. Některé z těchto podmínek mohou být změněny nebo nahrazeny výslovně uvedenými právními upozorněními umístěnými na jiných stránkách této webové stránky nebo podmínkami licencí nebo jinými smlouvami, na základě kterých získáte naše produkty nebo služby. Zvláštní ustanovení v těchto oznámeních, licencích nebo dohodách, které se týkají stejného předmětu jako ustanovení na této stránce, nahrazuje ustanovení uvedené na této stránce.

 

Žádné zpoždění nebo neprovedení jakýchkoli opatření nebo uplatnění jakéhokoli práva, které může společnost Laplink Software Inc. učinit nebo vykonávat na základě těchto podmínek a platných zákonů, bude znamenat vzdání se této akce nebo práva společnosti Laplink Software Inc.