PCmover Express

PCmover Express

Các phần mềm duy nhất mà di chuyển các tập tin, cài đặt của bạn, và hồ sơ người dùng!

$29.95

£20.95 | €23,95 buy Now
 • Dễ dàng sử dụng thuật sĩ
 • Hỗ trợ chuyển giao cho Windows 10
 • Chọn lọc hoàn chỉnh
 • Dễ dàng hoàn tác
 • Hỗ trợ chuyển từ XP

Giá PCmover Express


 • PCmover Express hạn chế

  Không di chuyển các ứng dụng, để di chuyển các ứng dụng, bạn cần PCmover chuyên nghiệp.
  Tìm hiểu thêm về PCmover Professional


 • Dễ sử dụng

  Cài đặt PCmover trên cả hai máy tính của bạn và thực hiện theo các thiết lập đơn giản để bắt đầu chuyển tất cả mọi thứ bạn chọn để máy tính mới của bạn.


 • Chọn lọc hoàn chỉnh

  Tự động chuyển các tệp, thiết đặt và cấu hình bạn chọn vào máy tính mới của bạn.


 • Đặt nó và quên nó

  Bạn bắt đầu chuyển nhượng và đi bộ. PCmover hiện phần còn lại!

Cách dễ nhất để di chuyển đến một máy tính mới!

PCmover Express là phần mềm duy nhất tự động di chuyển các tập tin, cài đặt, và hồ sơ người dùng từ một máy tính cũ đến một cái mới! Đó là cách dễ nhất để di chuyển đến một máy tính mới mà không để lại bất cứ điều gì phía sau, ngay cả khi có các phiên bản khác nhau của Windows trên máy tính cũ và mới. Không có gì là thay đổi trên máy tính cũ và không có gì là ghi đè trên máy tính mới.

Để di chuyển các ứng dụng, xin xem PCmover Professional.

Dễ dàng PC Setup: 3 bước


 • 1. cài đặt

  Cài đặt PCmover Express trên máy tính cũ của bạn đầu tiên, và bắt đầu PC của bạn để chuyển giao PC.


 • 2. chuyển giao

  Bấm qua thuật sĩ dễ sử dụng để chọn tệp, thiết đặt và cấu hình người dùng để chuyển đến máy tính mới của bạn.


 • 3. được thực hiện!

  Một khi bạn đã cài đặt PCmover trên máy tính mới của bạn và chuyển dữ liệu, máy tính mới của bạn sẽ có tính cách và chức năng của máy tính cũ của bạn.

client testimonials

…non sono mai riuscito a far sì che un nuovo PC avesse le stesse cose di quello precedente, indipendentemente da quante ore ci passavo su…Ora lascio che Laplink PCmover Professional faccia il lavoro pesante.

Barron's Magazine

…Je n’ai jamais été capable d’obtenir un nouveau PC à tel point identique avec son prédécesseur, peu importe le nombre heure investies… Je laisse PCmover Professional de Laplink se charger du gros du travail.

Barron's Magazine

Nunca había sido capaz de tener todo lo que tenía en mi ordenador viejo otra vez en el nuevo, sin tener en cuenta todas las horas que tardé en ello…Deje que PCmover Professional de Laplink hiciera ese trabajo tan duro por mi

Barron's Magazine

Quanto vale il tuo tempo? Una migrazione attenta realizzata manualmente può richiedere un paio di giorni e nonostante tutto è possibile che sia ancora materiale mancante. Una migrazione con Pcmover impiega qualche ora e non perdi nulla.

PC Magazine

Votre temps est-il précieux ? Une migration minutieuse réalisée manuellement peut réclamer quelques jours et vous pourriez tout de même oublier certaines choses. Une migration avec PCmover prend quelques heures et ne manque rien.

PC Magazine

¿Cuánto cuesta tu tiempo? La migración meticulosa de tus documentos de manera manual puede llevarte algunos días y puedes perder algunos archivos. La migracón con PCmover solo dura unas horas y no perderás nada

PC Magazine

How much is your time worth? A painstaking migration done manually can take a couple of days, & you can still miss stuff. A PCmover migration takes hours, and doesn’t miss anything.

PC Magazine

…I’ve never been able to get a new PC looking this much like its predecessor before, regardless of how many hours I invested…I let Laplink’s PCmover Professional do the heavy lifting.

Barron's Magazine

How much is your time worth? A painstaking migration done manually can take a couple of days, & you can still miss stuff. A PCmover migration takes hours, and doesn’t miss anything.

PC Magazine

..Ich war noch nie in der Lage, einen neuen PC so ähnlich wie sein Vorgänger aussehen zu lassen, egal wie viele Stunden ich investierte … Ich ließ Laplinks PCmover Professional das schwere Heben durchführen.

Barron's Magazine

…I’ve never been able to get a new PC looking this much like its predecessor before, regardless of how many hours I invested…I let Laplink’s PCmover Professional do the heavy lifting.

Barron's Magazine

Wie viel ist deine Zeit wert? Eine mühsame manuelle Migration kann ein paar Tage dauern, und Sie können immer noch Dinge vermissen. Eine PCmover-Migration dauert Stunden und verpasst nichts.

PC Magazine

…I’ve never been able to get a new PC looking this much like its predecessor before, regardless of how many hours I invested…I let Laplink’s PCmover Professional do the heavy lifting.

Barron's Magazine

How much is your time worth? A painstaking migration done manually can take a couple of days, & you can still miss stuff. A PCmover migration takes hours, and doesn’t miss anything.

PC Magazine

Quan trọng

PCmover chỉ nên được sử dụng như dự định và như mô tả trong hướng dẫn sử dụng. Nếu bạn cố gắng sử dụng sản phẩm này cho các mục đích không mong đợi, máy tính của bạn có thể trở nên không ổn định hoặc không thể dùng được.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng xem lại tài liệu dưới đây hoặc liên hệ với Laplink hỗ trợ kỹ thuật.

PCmover Express tài liệu

Yêu cầu hệ thống

Windows 10 | 8.1 | 8 | 7 | Vista | XP

200 MB dung lượng đĩa cứng

Những gì bạn nên biết

 • Tập tin với quản lý quyền kỹ thuật số (DRM), chẳng hạn như các tập tin nhạc và các chương trình yêu cầu các phím hoặc số Serial với một vân tay phần cứng, có thể yêu cầu ngừng hoạt động trên máy tính cũ và kích hoạt lại trên máy tính mới.
 • Trình điều khiển phần cứng cụ thể sẽ không được chuyển đến máy tính mới của bạn.
 • PCmover không được thiết kế cho di cư từ các hệ điều hành mới hơn cho các hệ điều hành cũ. Ví dụ, chúng tôi không khuyên bạn nên cố gắng di chuyển từ một máy tính chạy Windows 7 đến một máy tính chạy Windows XP, như làm như vậy có thể khiến hệ thống của bạn không ổn định.
 • Hãy chắc chắn rằng để áp dụng tất cả các bản cập nhật Windows thích hợp (bao gồm net) vào máy tính mới của bạn trước khi thực hiện một di chuyển với PCmover.

Cung cấp đặc biệt khác

di chuyển các ứng dụng?

<span>di chuyển </span> các ứng dụng? $59.95 £59.95 | €67,95 buy Now

Gói kết hợp

Tiết kiệm $65 khi bạn mua 2 giấy phép của PCmover Professional và 1 giấy phép của Laplink SafeErase.

5-gói cung cấp

<span>5-gói </span>cung cấp $150 £96 | €120 buy Now

5 giấy phép của PCmover Express

Mua nhiều giấy phép và lưu một tấn!

PC MỚI CUNG CẤP

<span>PC MỚI</span> CUNG CẤP $69.95 £43.95 | €55,95 buy Now

1 GIẤY PHÉP CỦA PCMOVER PROFESSIONAL VÀ 1 GIẤY PHÉP CỦA LAPLINK SAFEERASE

Di chuyển và xoá sạch một cách an toàn. Xóa là không đủ. Không tái chế mà không có một SafeErase!